สำรองห้องพัก
+86 2363033925
สำรองห้องพัก
ห้องพัก
  • 47829906.jpg
  • 47830351.jpg
  • 47829948.jpg

เตียงเดี่ยวในหอพักหญิง

จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 1
ขนาดเตียง 1 เตียงสองชั้น
ขนาดห้อง 28m2

เตียงในหอพักนี้มีเครื่องปรับอากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก
  • สุขารวม
Close